Zpět do obchodu

Registrace

Formulář pro reklamaci

Adresát:

Triangles International Trading s.r.o. , Břežanská 128, 250 69 - Klíčany

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření smlouvy:

Jmémo a přijmení:

Adresa:

E-mail:

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum a podpis: